boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais:

 

2020 – 2021 mokslo metai
Klasės gimnazijos I
gimnazijos II
gimnazijos III
gimnazijos IV
Ugdymo proceso
pradžia
2020.09.01
Trimestrų/pusmečių trukmė Trimestrai:
1-asis
2020.09.01-2020.11.30
2-asis
2020.12.01-2021.03.19
3-asis
2021.03.22-2021.06.23
Pusmečiai:
1-asis
2020.09.01-2021.01.15
2-asis
2021.01.18-2021.06.23
Pusmečiai:
1-asis
2020.09.01-2021.01.15
2-asis
2021.01.18-2021.05.24
Rudens atostogos
2020.10.26-2020.10.30
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020.12.23-2021.01.05
Žiemos atostogos
2021.02.15-2021.02.19
Pavasario (Velykų) atostogos
2021.04.06-2021.04.09
Ugdymo proceso
pabaiga
2021.06.23
2021.05.24
Ugdymo proceso trukmė dienomis
185
163
Vasaros atostogos
2021.06.25-2021.08.31
2021.07.XX*-2021.08.31

*IV gimnazijos klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

 

 

 

 

  Gimnazijos ugdymo turinio dalį sudaro kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, projektinė ir kitos veiklos. Gimnazijoje skatinamas pamokų bei kitos ugdomosios veiklos organizavimas ne tik klasėje, bet ir kitose mokymosi aplinkose, muziejuose. Gimnazijoje diegiamas integruoto ugdymo modelis. Šioms veikloms gimnazijos I-IV klasėse skiriamos šios ugdymo dienos (nurodytos datos gali būti koreguojamos arba renginiai gali būti atšaukiami dėl nenumatytų atvejų):

 

Edukacinės dienos paskirtisData
Mokslo ir žinių diena2020.09.01 (antradienis)
Pažintis su gimnazijos administracija, mokytojais, ekskursija po gimazijos patalpas (tik I klasių mokiniams)2020.09.02 (trečiadienis)
Integruoto ugdymo diena2020.09.25 (penktadienis)
Edukacinių išvykų, ekskursijų diena2020.10.09 (penktadienis)
Integruoto ugdymo diena2020.11.10 (antradienis)
Integruoto ugdymo diena2020.12.09 (trečiadienis)
Kalėdinių renginių, vaidinimų diena2020.12.22 (antradienis)
Integruoto ugdymo diena2021.01.26 (antradienis)
Ugdymo karjerai dienos (ekskursijos/ paskaitos)2021.02.XX (tarptautinės mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodos “Studijos 2021” dienomis)
Integruoto ugdymo diena2021.03.24 (trečiadienis)
Integruoto ugdymo diena2021.04.20 (antradienis)
Projektinė veikla, ugdymo spragų likvidavimas, ugdymo programų užbaigimas2021.06.14 (pirmadienis) – 2020.06.22 (antradienis)
Mokslo metų pabaigos šventė; mokinių, padariusių asmeninę pažangą apdovanojimai2021.06.23 (trečiadienis)

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų datos (datos gali būti koreguojamos dėl nenumatytų atvejų):

 

 Data
I klasių tėvų susirinkimas 2020.09.23 (trečiadienis)
Bendras III klasių mokinių tėvų susirinkimas (organizuoja administracija ir klasių vadovai) *2020.09.24 (ketvirtadienis)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo ir kitais klausimais)*2020.10.14 (trečiadienis)
II klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas)*2020.10.12 - 2020.10.15 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I, II kl.)*2020.11.05 (ketvirtadienis)
III klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas)*2020.11.16 - 2020.11.20 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (III, IV kl.)*2020.12.02 (trečiadienis)
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais)*2021.03.17 (trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)*2021.04.27 (antradienis)

* Susitikimai gali būti organizuojami gimnazijoje arba nuotoliniu būdu. Klasių vadovai rengia daugiau susirinkimų, jei yra poreikis.

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off