boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais:

 

2016 – 2017 mokslo metai
Klasės gimnazijos I
gimnazijos II
gimnazijos III
gimnazijos IV
Ugdymo proceso
pradžia
09-01
Trimestrų/pusmečių trukmė Trimestrai:
1-asis 09-01 – 11-30
2-asis 12-01 – 02-28
3-asis 03-01 – 06-02
Pusmečiai:
1-asis 09-01– 01-20
2-asis 01-23– 06-02
Pusmečiai:
1-asis 09-01 – 01-20
2-asis 01-23 – 05-25

Rudens atostogos
10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos
12-27 – 01-06
Žiemos atostogos
02-17
Pavasario (Velykų) atostogos
04-10 – 04-14
04-10 – 04-14**

Ugdymo proceso
pabaiga
06-02
05-25
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
34
33
Vasaros atostogos
06-05 – 08-31*
05-26 – 08-31***

*II gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

**IV gimnazijos klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

***IV gimnazijos klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

IV klasės mokiniui laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai gali į mokyklą nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Pamokų laikas:

  • 1 Pamoka    9.00 – 9.45
  • 2 Pamoka  9.55 – 10.40
  • 3 Pamoka 10.50 – 11.35
  • 4 Pamoka 11.55 – 12.40
  • 5 Pamoka 13.05 – 13.50
  • 6 Pamoka 14.00 – 14.45
  • 7 Pamoka 14.55 – 15.40
  • 8 Pamoka 15.50 – 16.35

 

Visiems gimnazijos I-IV klasių mokiniams organizuojamos šios netradicinio ugdymo edukacinės dienos:

 

 2016 - 2017 m. m.
Mokslo ir žinių diena2016-09-01 (ketvirtadienis)
Kalėdinių renginių, vaidinimų diena2016-12-23 (penktadienis)
Ugdymo karjerai diena (ekskursijos\ paskaitos)2017 m. vasario 15 d.* (trečiadienis)
Kūrybinių dirbtuvių diena2017 m. birželio 1 d. (ketvirtadienis)
Mokslo metų pabaigos šventė, mokinių, padariusių asmeninę pažangą apdovanojimai, „Pačių pačiausių“ apdovanojimo šventė2017 m. birželio 2 d. (penktadienis)

*Diena gali keistis atsižvelgiant į matematikos olimpiados II etapo Vilniaus miesto mokiniams datą.

 

                                                                                                Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų datos:

 

 2016 - 2017 m. m.
I ir III gimn. klasių tėvų susirinkimas 2016 m.
rugsėjo 20 d. (antradienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(I, II kl.)
2016 m.
spalio 26d.
(trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(III, IV kl.)
2016 m.
lapkričio 24 d.
(ketvirtadienis)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo klausimais)2017 m.
vasario 7 d.
(antradienis)
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais)2017 m.
kovo 15 d.
(trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)2017 m.
balandžio 04 d.
(antradienis)

* klasių vadovai rengia daugiau susirinkimų, jei yra poreikis.

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off