boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Tėvams

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SALYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS ,,MINTIES“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Bendroji informacija apie priėmimą į gimnaziją: skaityti plačiau

Informaciją apie priėmimą į mokyklas rasite www.vilnius.lt/mokykla 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas 

 

 

 

2% pajamų mokesčio panaudojimas

Kreipimasis dėl 2% paramos, rekvizitai paramai

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS 

Maitinimas

Informacija dėl mokinių nemokamo maitinimo karantino, ekstremaliosios situacijos metu

Mokinių maitinimo paslaugas teikia UAB „Kevinta“.

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas.

Valgiaraščiai.

 

 

Mokinių tėvų susirinkimai:

 

Mokinių tėvų susirinkimų metu pateikiama informacija apie ugdymo(si) sąlygas, mokinių mokymo(si) pasiekimus, adaptaciją, pamokų lankomumą, prevenciją:

 Data
I klasių tėvų susirinkimas 2020.09.23 (trečiadienis)
Bendras III klasių mokinių tėvų susirinkimas (organizuoja administracija ir klasių vadovai) *2020.09.24 (ketvirtadienis)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo ir kitais klausimais)*2020.10.14 (trečiadienis)
II klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas)*2020.10.12 - 2020.10.15 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I, II kl.)*2020.11.05 (ketvirtadienis)
III klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas)*2020.11.16 - 2020.11.20 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (III, IV kl.)*2020.12.02 (trečiadienis)
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais)*2021.03.17 (trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)*2021.04.27 (antradienis)

 

 

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off