boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Tėvams

 

 

Mokytojų, dirbančių gimnazijos I-IV klasėse, sąrašas (2017-2018 m. m.) Skaityti sąrašą…

Informavimo tvarka. Skaityti plačiau…

Tėvų (globėjų) informavimo priemonių planas. Skaityti plačiau…

Gimnazistų uniformų dėvėjimo reglamentas. Skaityti plačiau…

 

Mokinių tėvų susirinkimai:

 

Mokinių tėvų susirinkimų metu pateikiama informacija apie ugdymo(si) sąlygas, mokinių mokymo(si) pasiekimus, adaptaciją, pamokų lankomumą, prevenciją:

 2017 - 2018 m. m.
I klasių tėvų susirinkimas 2017.09.19
(antradienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(I, II kl.)
2017.10.26
(ketvirtadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(III, IV kl.)
2017.11.28
(antradienis)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo klausimais)2018.02.07
(trečiadienis)
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais)2018.03.20
(trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)2018.04.25
(trečiadienis)

Klasių vadovai rengia daugiau susirinkimų, jei yra poreikis.

 

Informavimo tvarka

Praleistų pamokų pateisinimo lapas

Prašymas leisti vykti į kelionę

2% pajamų mokesčio panaudojimas

Kreipimasis dėl 2% paramos, rekvizitai paramai

Aprūpinimas, parama

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off