boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Tėvams

Individualaus ugdymo plano sudarymas (informacija II klasių mokinių tėvams/globėjams). Skaityti plačiau…

Informavimo tvarka. Skaityti plačiau…

Tėvų (globėjų) informavimo priemonių planas. Skaityti plačiau…

Vilniaus „Minties“ gimnazijoje įvestos mokinių uniformos. Skaityti plačiau…

Gimnazistų uniformų dėvėjimo reglamentas

 

Mokinių tėvų susirinkimai:

 

Mokinių tėvų susirinkimų metu pateikiama informacija apie ugdymo(si) sąlygas, mokinių mokymo(si) pasiekimus, adaptaciją, pamokų lankomumą, prevenciją:

 2016 - 2017 m. m.
I ir III gimn. klasių tėvų susirinkimas 2016 m.
rugsėjo 20 d. (antradienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(I, II kl.)
2016 m.
spalio 26d.
(trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(III, IV kl.)
2016 m.
lapkričio 24 d.
(ketvirtadienis)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo klausimais)2017 m.
vasario 7 d.
(antradienis)
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais)2017 m.
kovo 15 d.
(trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)2017 m.
balandžio 04 d.
(antradienis)

Klasių vadovai rengia daugiau susirinkimų, jei yra poreikis.

 

Informavimo tvarka

Praleistų pamokų pateisinimo lapas

Prašymas leisti vykti į kelionę

2% pajamų mokesčio panaudojimas

Kreipimasis dėl 2% paramos, rekvizitai paramai

Aprūpinimas, parama

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off