10
vas

Vasario 16-oji – Lietuvai  svarbi data,  mūsų valstybės gimtadienis. Daugiau kaip prieš šimtą metų sulaukę laisvės varpo dūžių, kasmet švenčiame valstybės atkūrimo dieną. Mes puikiai suprantame, kad laisvė, prieš tris dešimtmečius dar kartą išpirkta krauju, ir šiandien yra vertybė, o ne duotybė, kad ją reikia nuolat puoselėti ir kurti. Todėl kurkime laisvą ateitį kartu, „Tebūna mūs polėkiai kilnūs“ (Justinas Marcinkevičius).

Informaciją paruošė Irena Kanišauskaitė ir Jolita Baltrūnaitė

Vasario 16-osios minejimas

 

0 Komentarų nėra