boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Vaiko gerovės komisija

VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS ,,MINTIES“ GIMNAZIJOS

Vaiko gerovės komisija 
Vida Morkūnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
Diana Paužienėkomisijos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
Irena Kanišauskaitė komisijos sekretorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Nariai:
Skaidrė UmbrasienėII kategorijos psichologė
Vilma Milienėinformacinių technologijų vyr. mokytoja
Vaida Seliutienė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
Jolita Baltrūnaitė istorijos vyr. mokytoja

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Galite kreiptis dėl lankomumo problemų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių pažeidimo, mokymosi sunkumų ir visais rūpimais pagalbos mokiniui klausimais.


 

 

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off