18
bir

Vykdant projektą „Kartu už darnią mokyklą“, birželio 17 d. vyko III a gimnazijos klasės mokinių projektinė veikla „Skurdo rizikos lygis Lietuvoje“.
Veikla organizuota orientuojantis į darnaus vystymosi švietimo pirmąjį tikslą „Sumažinti skurdą“. Pritaikytas probleminio mokymo(-si) metodas. Mokiniams buvo iškeltas probleminis klausimas: ar įmanoma Lietuvoje oriai gyventi gaunant minimalų atlyginimą? Problema aktuali ir įtraukianti, nes atspindi realią aplinką, kurioje mokiniai gyvena.
Kad atsakytų į probleminį klausimą pagal pasirinktą namų ūkį, mokiniai turėjo ištirti situaciją, aptarti, ką žino, o ką dar turi sužinoti, ieškoti atsakymų įvairiuose šaltiniuose, kryptingai domėtis pateikta informacija.
Kartu sprendžiant problemas buvo ugdomas bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo jausmas.
Matematikos mokytoja Vilma Pipirienė

1 darbas

2 darbas

3 darbas

0 Komentarų nėra