03
geg

Šių metų balandžio 30 d. dieną gimnazijos III klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje apie tai, kokios savybės, gebėjimai, žinios pravers netolimoje ateityje, baigus mokyklą, kaip kūrybiškai spręsti visiems jaunuoliams aktualias problemas. Paskaitą skaitė VDA prorektorius menui Julijonas Urbonas. Psichologė Skaidrė Umbrasienė