25
geg

Pasaulio dailėje autoportretas išsirutuliojo iš portreto žanro. Autoportretas – dailininko sukurtas savo paties portretas. Perteikia dailininko išorę, atskleidžia jo charakterio savybes. Autoportretas Lietuvos dailėje paplito XIX–XX amžiais.

II-III kl. gimnazijos ugdytiniai įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, perteikdami skirtingas savo būsenas, vaizdavo autoportretus. Darbuose atspindėtas mokinio santykis su savimi kaip asmeniu, atskleidžiant dvasinę būseną, savo lūkesčius, o gal ir savo žvilgsnį anapus savęs…

Informaciją paruošė dailės mokytoja Liucina Kot

0 Komentarų nėra